Om Vestoppland EHK

Oppland Elghundklubb ble startet sommeren 1967. I samme periode ble det startet lokal elghundklubb i Follo/Østfold, Oslo-området og i Buskerud/Vestfold/Telemark.

Disse 4 klubber dannet den 16. november 1967 Norges Elghundforbund, og 12. desember 1967 fikk dette forbundet samarbeidsavtale med Norsk Kennel Klubb som eneste godkjente spesialklubb for elghundrasene. Denne avtalen ble gjort gjeldene fra 1. januar 1968.

Bakgrunnen eller årsaken til nyskapningen innen elghundsektoren var splittelsen på Norsk Elghundklubbs generalforsamling i mars 1967, samt ønsket om mer lokal innflytelse. Primus motor for startingen av lokal elghundklubb i Oppland var Chr. Svae. Han ble også klubbens første formann. Aktivitetsområdet til klubben var hele Oppland fylke

Medlemstallet i 1975 var 88. Det var en meget sterk økning av medlemstallet i 1976 og-77, slik at året før dannelsen av Norske Elghundklubbers Forbund  hadde klubben 182 medlemmer. De siste årene har medlemstallet vært på ca 200.

Allerede i 1968 ble det arrangert jaktprøver, og i 1976 begynte klubben med hundedressur med elektrisk halsbånd, og i 1977 begynte klubben med treningsskyting på løpende elg.

Ved vedtakene i Norges Elghundforbund og Norsk Elghundklubb 27. januar 1978 om å gå sammen ble Norske Elghundklubbers Forbund dannet. Fra samme dato skiftet Oppland Elghundklubb navn til Vestoppland Elghundklubb, med aktivitetsområde fra Lillehammer i nord til Akershus grense i sør.

Sammenslåing av Hadeland avd. NEK og Oppland Elghundklubb ble enstemmig vedtatt på lagenes årsmøte den 6. januar 1978. Navnet ble Vestoppland Elghundklubb. Hadeland Elghundklubb ble egen klubb igjen fra 1990 med eget aktivitetsområde.

Det er blitt arrangert distriktslandskamp mot  svenske Gävleborg  siden 1991. Klubben arrangerte Nordisk mesterskap i 2000.

Følgende har vært ledere i klubben:

 • Chr Svae fra 1967
 • Odd Blegen fra 1975
 • Oddbjørn Noem fra 1984
 • Leif Erik Solhaug fra 1990
 • Egil Lien fra 1991
 • Bjørn Andersgaard fra 1995
 • Ole Randen fra 1996
 • Bjørn Andersgaard fra 1998
 • Børre Mathias Lilleengen fra 2000
 • Jorunn Saaler fra 2001
 • Kjell A. Småstu fra 2002
 • Knut Ola Lundbye fra 2004
 • Knut Skartlien fra 2005
 • Pål Leonardsen fra 2007
 • Olaf Sæthre fra 2008
 • Sigmund Sørum fra 2013
 • Trygve Brenden fra 2014
 • Bente Rønnigen fra 2015

Klubben har disse æresmedlemmer:

 • Odd Blegen
 • Knut Bevolden
 • Gudbrand Hval

Vestoppland Elghundklubb er av de eldste landet. Målsettingen for virksomheten er å gjennomføre forbundets  § 2 , formålsparagrafen etter beste evne. Klubbens hunder har vært av de beste i landet. De kan vise til Nordisk mesterskap og Norske mesterskap 

VOEHK PÅ FACEBOOK