Aktuelle saker

Default Image
22. jan 2018

Årsmøte 17.02.2018

Saksliste for Vestoppland EHK sitt årsmøte for 2017 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste. 3. Valg av tellekorps. 4. Valg av to personer til å skrive under protokollen. 5. Valg av protokollfører. 6. Valg av årsmøtedirigent. 7. Årsberetninger. * Styrets årsberetning. Vedlagt *…

VOEHK PÅ FACEBOOK