Aktuelle saker

Default Image
24. apr 2019

Utstillings komiteen

UTSTILLINGSKOMITEEN: Håvar Olsen, leder (ikke utstillingsleder). Henning Ringen. Anton Hveem. Einar Dyste. Knut Arild Fjellheim.
Default Image
07. apr 2019

2019 Utstillingsresultater

Utstillingsresultater https://www.dogweb.no/utstilling-resultatvisning/utstilling/190204?fbclid=IwAR0sL9zFnY2eEET5qNqa2wfhLeLEQot4cxeb-8A8RaHIi3ic2-0Yd36Erdw

VOEHK PÅ FACEBOOK